Vacatures voor Schade Specialisten

Wat is een Schade Expert?

Als het voor een verzekeraar lastig is om vast te stellen wat de omvang en de oorzaak van een schade is wordt een Schade Expert ingeschakeld. Deze onderzoekt ter plekke de situatie, bepaalt welke maatregelen er moeten worden genomen om verdere schade te voorkomen en controleert of er conform de polisvoorwaarden is gehandeld. Op basis van de bevindingen bespreekt de Expert de mogelijkheden tot vergoeding en begeleidt het hele schadetraject.

Schade-experts kunnen in loondienst zijn van een verzekeraar maar werken veelal voor externe expertisebureaus om daarmee de onafhankelijkheid te waarborgen. Experts staan ingeschreven bij het NIVRE en conformeren zich daarmee aan de kwaliteitseisen en gedragsregels die daarbij horen.

Binnen het vakgebied onderscheidt men verschillende specialismen die qua complexiteit en benodigde kennis sterk van elkaar verschillen. Zo heeft een Letselschade Expert vaak een medische achtergrond en is de vaststelling van wel dan niet blijvende lichamelijke of geestelijke beperkingen niet eenvoudig. Meer technisch georiënteerd zijn bijvoorbeeld een Bouwkundig Experts, Expert zwaar-/werkmaterieel of (Auto)Technisch Expert. Maar ook juristen, agenten, rechercheurs maken de overstap naar dit boeiende vakgebied.

Vacatures Schade Expert  ]


Wat doet een Schade Acceptant?

Een Acceptant beoordeelt de risico’s die worden aangeboden aan een verzekeringsmaatschappij en beslist tegen welke voorwaarden deze kunnen worden geaccepteerd. Door technologische ontwikkelingen is het vak sterk veranderd. Het acceptatieproces voor eenvoudige (particuliere) schadeverzekeringen is voor een belangrijk deel geautomatiseerd waardoor de focus zich verlegd naar complexe zaken en markten. Acceptanten zijn dan ook met name werkzaam bij verzekeraars en volmacht bedrijven in de zakelijke markt.

Vacatures voor Schade Acceptant  ]


Wat is een Schadebehandelaar?

De Schadebehandelaar beoordeelt of een schadeclaim terecht is aan de hand van de polisvoorwaarden, de schuldvraag en aansprakelijkheid. Op basis hiervan wordt de hoogte van het uit te keren bedrag vastgesteld. De Schadebehandelaar communiceert zijn/haar bevindingen met de verzekerden, tegenpartij en verzekeringsmaatschappijen. Vanwege de complexiteit van het vakgebied zijn Schadebehandelaars veelal gespecialiseerd in een aandachtsgebied zoals Motorrijtuigen, Brand, Transport, Varia, Letsel of Personenschade, etc.

Vacatures Schadebehandelaar  ]


Wat is Letselschadebehandelaar?

Een bijzondere categorie Schadebehandelaars is de Letselschadebehandelaar of Personenschadebehandelaar. De complexiteit van de zaken waar zij mee te maken krijgen is groot. Hoe vertaalt lichamelijk of psychisch letsel zich naar een schadebedrag. Is er alleen sprake van medische kosten of ook van gevolgschade als gevolg van uitval van functionaliteiten. De gevolgen van het verlies van een vinger is groter voor een chirurg dan voor een accountant. De psychische impact er van is voor de een nihil en voor de ander de oorzaak van een lange depressie. Dossier lopen soms jaren waarbij de Letselschadebehandelaar wordt geconfronteerd met persoonlijk leed, maar binnen dat spanningsveld wel uitspraken moet doen over de aard van de schade en de daarbij behorende uitkering.

Vacatures Letselschadebehandelaar  ]


Wat is een Adviseur Schadeverzekeringen?

Als Adviseur Schadeverzekeringen help je klanten inzichtelijk te maken welke risico’s zij lopen en in hoeverre zij deze willen afdekken door middel van een verzekering. Ook voor dit vakgebied geldt dat vooral rondom complexe zaken de steun van een Adviseur welkom is. Eenvoudige verzekeringen worden vaak online of via een contact center afgesloten. Verzekeringsadviseurs kunnen werkzaam zijn bij een verzekeraar en heten dan vaak Accountmanager of zijn zelfstandig en worden dan vaak aangeduid met de term Tussenpersoon.

Vacatures Adviseur Schadeverzekeringen  ]


Loopbaanperspectieven voor Schade Professionals

Een persoon werkzaam in de schadeverzekeringsbranche met een goede inhoudelijke basis heeft goede arbeidsmarktperspectieven en kan diverse uiteenlopende keuzes maken om zijn of haar loopbaan vorm te geven.

Loopbaangroei wordt vooral bepaald door competenties als communicatieve en adviesvaardigheden, inhoudelijke kennis van het vakgebied en resultaatgerichtheid.

Mogelijke loopbaanpaden zijn:

 • van acceptant naar senior acceptant
 • van senior acceptant naar manager acceptatie
 • van schadebehandelaar naar teamleider schadebehandeling
 • van teammanager schade naar manager business unit schade
 • van manager business unit schade naar Lid Raad van Bestuur Verzekeraar

Bekijk hier vacatures voor Schade Professionals:

Beroepsorganisaties voor Schade Specialisten

Stichting Nederlands Instituut van Register Experts

Logo NIVREDe Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) is in 1991 opgericht met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteit van de beroepsuitoefening van experts op het terrein van schadevaststelling, risicobeoordeling en verwante deskundigheden. Ingeschreven experts en risicodeskundigen mogen de beschermde titel Register-Expert of Register-Risicodeskundige (afhankelijk van de ingeschreven branche) voeren. Alle 10 expertisebranches zijn in het Register vertegenwoordigd.

www.nivre.nl


Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers

Logo NARIMDe Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers (NARIM) is een 1996 opgerichte  vereniging die beoogt de kennis omtrent risicobeheer en risicofinanciering in relatie tot het bedrijfsleven en de op deze gebieden gevolgde praktijk te vergroten, alsmede het behartigen van de belangen van de door de aangesloten leden vertegenwoordigde ondernemingen.

www.narim.com


Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Logo NVGADe Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) stelt het volmachtbedrijf centraal. Zij doet dat primair door op te komen voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De NVGA geeft ook actief richting aan een verdere professionalisering en groei van het volmachtbedrijf en vervult een brugfunctie tussen haar leden en verzekeraars, assurantietussenpersonen, overheid en toezichthouders.

www.nvga.org


Registermakelaar in Assurantiën

Logo RMIAProfessionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Dat zijn de kernwaarden van de Registermakelaar in Assurantiën, RMiA. De erkenningsregeling RMiA bestaat sinds 2001 en maakt onderdeel uit van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). De doelstelling van het RMiA is om de kwaliteit van het verzekeringsadvies aan ondernemers en particulieren op een hoog niveau te brengen en te houden.

www.registermakelaarinassurantien.nl


Belangenorganisaties

Verbond van Verzekeraars

Logo Verbond van VerzekeraarsHet Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

www.verzekeraars.nl


De Letselschade Raad

Logo Letselschade raadDe Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

www.deletselschaderaad.nl


Evenementen en opleidingen voor Schade Professionals

 • De agenda van AssurantieMagazine biedt een overzicht van assurantie-evenementen waaronder die met schade-onderwerpen: www.amweb.nl/events
 • De agenda van het weekblad VVP met congressen, evenementen, cursussen en workshops: www.vvponline.nl/events
 • Algemene ledenvergaderingen, regionale ledenbijeenkomsten, studiedagen en seminars georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA): www.nvga.org
 • Seminars en andere evenementen georganiseerd door de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE): www.nivre.nl
 • Activiteiten georganiseerd door De Letselschde Raad: www.deletselschaderaad.nl/activiteit/
 • Bijeenkomsten en opleidingen georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl/academy

Vakinformatie voor Schade Specialisten

AssurantieMagazine

AssurantieMagazineAssurantieMagazine is een onafhankelijk vaktijdschrift op het gebied van financiële dienstverlening. Het blad richt zich op personen die actief zijn in de financiële dienstverlening, hetzij als producent, hetzij als intermediair. De nadruk ligt daarbij op verzekeringen. AsssurantieMagazine (AM) verschijnt iedere twee weken. AM geeft onder meer informatie over nieuwe verzekeringsproducten, behandelt jurisprudentie en biedt informatie over financiële producten als hypotheken, kredieten, sparen en beleggen.

www.amweb.nl


VVP

VVPVVP is een wekelijks verschijnend vakblad voor financiële dienstverleners dat zich specifiek richt op het assurantie-intermediair. In het VVP treft men het laatste nieuws, de ontwikkelingen in de markt en praktische ondersteuning voor het assurantie-intermediair aan. Van praktische vakinformatie worden de lezers voorzien in rubrieken als ‘Marketing’ en ‘Ondernemersondersteuning’. In de rubrieken ‘Vijfklank’ en ‘Opinie’ kunnen lezers kennis nemen van discussies en controversiële meningen van verschillende prominenten in de financiële dienstverlening.

www.vvponline.nl

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Schadecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.