vergrootglas
Vacatures voor Schade Specialisten
Marcel Bleyenberg

Het is echt teamwork.

Interview met Marcel Bleyenberg - Bedrijfsanalist Zorgverzekeraars

Hij werkte vier jaar bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en toen kreeg Marcel Bleyenberg (27) de mogelijkheid over te stappen naar DNB. Juni 2011 werd hij aangesteld als bedrijfsanalist op de afdeling Zorgverzekeraars. 'Ik ben echt een kwantitatieve man. Cijfers zijn toch het fundament.'

Brede blik
'Het sprak me aan dat DNB een brede blik heeft op de zorgverzekeraars, het gaat om meer dan de liquiditeit en solvabiliteit van de instellingen. Bij het CVZ heb ik veel kennis opgedaan over het zorgveld, van de rolverdeling tussen de instituten tot de werking van het risicovereveningssysteem. Die kennis komt bij alle aspecten van het toezicht op zorgverzekeraars van pas.'

Teamwerk
Bleyenberg had bij het CVZ een adviserende rol op financieel-economisch terrein, vooral op het gebied van kosten van de zorg. Bij DNB ondersteunt hij de toezichthouder met analyses en onderzoek. Desgewenst vergezelt hij de toezichthouder bij diens gesprekken met de raad van bestuur, raad van commissarissen of de externe accountant van verzekeraars. 'Het is echt teamwerk.'

Inkoop zorg
Bleyenbergs reguliere werk is de analyse van de kwartaalstaten, waarmee de ontwikkelingen in de financiële positie van de bedrijven wordt gevolgd. Daarnaast wordt hij ingezet bij thematisch onderzoek. 'Zoals gezegd, DNB kijkt niet alleen met een financiële blik naar de zorgverzekeraars. Geregeld wordt aanvullend onderzoek ingezet als onderdeel van regulier toezicht. Zo zijn we nu bezig met een pilot rond de inkoop van zorg.'

Regiefunctie
Aanleiding voor die pilot is de wens van de overheid dat verzekeraars hun regiefunctie in de zorg verder uitbouwen. Met het verkennende onderzoek kijkt DNB welke aanpak verzekeraars kiezen bij het realiseren van die ambitie en welke gevolgen die aanpak heeft voor de bedrijfsvoering. Voor Bleyenberg ligt daarbij de focus op integriteit en procesbeheersing.

Wil je dit interview verder delen?
Geplaatst: 17-1-2012
Contactgegevens

CareerGuide

Argonweg 14
1362 AA Almere

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Schadecarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op:


Nienke Smit   Pieter Lammers
Nienke Smit
n.smit@careerguide.nl
06-41454957
  Pieter Lammers
p.lammers@careerguide.nl
06-41454956
Linkedin    Twitter    Contact met Nienke Smit via WhatsApp   Linkedin    Twitter    Contact met Pieter Lammers via WhatsApp