Adfiz Nieuwjaarspeiling: Hypotheekmarkt flink in de min

Over 2022 zijn de overall resultaten bij 4 op de 7 van de kantoren positief, en dat was in lijn met de verwachtingen van een jaar eerder. Tegelijk is 2023 een heel ander jaar gebleken dan voorgaande jaren, nu het verschil tussen kantoren die groeiden en kantoren die krompen toeneemt. Hoewel het aantal kantoren met een groei flink is gedaald (van 75% naar 57%) is de gemiddelde groei van die kantoren juist gestegen van 11% naar 17%. Bij de kantoren met een gedaalde omzet (van 13% naar 32%) was de gemiddelde daling zelf ook groter (van 6% naar 10%)

Kijkend naar adviessegmenten deed het schade- en leven-bedrijf bij zowel particulier als zakelijk het boven verwachting goed (bij zo’n 20%-punt meer kantoren dan verwacht en bij zo’n 10-15%-punt meer kantoren dan in 2022). De getemperde overall ontwikkeling is dan ook volledig toe te schrijven aan een matige hypotheekmarkt. Deze was bij 3 op de 4 kantoren een krimpmarkt. Dat is een flinke verslechtering t.o.v. het jaar ervoor toen het slechts 2 op de 10 kantoren daalde. De gemiddelde daling is ook toegenomen (van -18% naar -26%). Opvallend is dat bij de 12% kantoren waar het hypotheeksegment nog groeide, die groei aanzienlijk versnelde (van +16% naar +30%). Die groei zat voornamelijk bij de kleinere kantoren (tot en met 5 fte).