Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

6,5% van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit een voorlopige analyse door Vektis van cijfers van alle zorgverzekeraars. (bron Vektis)

In 2023 kwam het definitieve percentage uit op 8,2% en was daarmee opvallend hoger dan in voorgaande jaren. Dit jaar sluit het percentage aan bij het beeld van de jaren voor 2023. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%. Op basis van de afgelopen zeven overstapseizoenen heeft Vektis de verwachting dat het uiteindelijke overstappercentage van 2024 tussen 6,6 en 7,1% zal liggen.

Verklaring ZN

ZN verklaart het hogere overstapcijfer van 2023 doordat vorig jaar een aantal specifieke omstandigheden speelden, zoals het vervallen van de collectiviteitskorting en de inflatie met hoge energieprijzen een grote(re) rol speelde. Dit jaar is het overstapcijfer weer op het niveau van voorgaande jaren.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland | Klik hier voor het originele bericht