Protect. Connect. Invest: uitdagingen en oplossingen voor de Europese verzekeringssector

Protect. Connect. Invest: uitdagingen en oplossingen voor de Europese verzekeringssector

Tijdens de 14e Insurance Europese conferentie ging het vooral over de vraag hoe we in de toekomst klimaatverandering verzekerbaar houden en wat consumenten van verzekeraars verwachten in de toenemende complexe digitale wereld.

De 14e Insurance Europese conferentie vond dit jaar plaats in Helsinki onder de vlag: Protect. Connect. Invest. In de Finse hoofdstad ging het vooral over de vraag hoe we in de toekomst klimaatverandering verzekerbaar houden en wat consumenten van verzekeraars verwachten in de toenemende complexe digitale wereld. Welke, nog te ontwikkelen regelgeving is het beste voor de industrie en de consument?

 

Hoe wordt de consument het best beschermd tegen klimaatverandering?

De klimaatverandering veroorzaakt steeds vaker en ernstiger natuurrampen. Dat heeft een grote impact op mensen over de hele wereld en roept vragen op over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van verzekeringsdekking. Welke rol heeft de industrie? In het panel dat dit thema behandelde werd al snel duidelijk gemaakt dat de industrie het niet alleen kan. De sleutel? Publiek-private samenwerking. Als overheden (beleidsmakers) en verzekeraars (nog meer) gaan samenwerken kan er krachtig beleid worden ontwikkeld. De industrie heeft de inzichten en kennis van de praktijk, en kan daardoor een grote rol vervullen in de betaalbaarheid en beschikbaarheid van verzekeringsdekking. Maar niet alleen de betaalbaarheid is van belang, want ook in het beperken van klimaatrisico’s is publiek-private samenwerking vereist.

[....]