Is de eigenaar van een omgevallen boom aansprakelijk voor schade?

Is de eigenaar van een omgevallen boom aansprakelijk voor schade?

De maand februari kende heftige stormen waardoor veel bomen omvielen en/of takken afbraken. Dit met enorme schade tot gevolg. Willem Jonkman van de Vereende zet de verschillende situaties op een rijtje.

De maand februari kende heftige stormen waardoor veel bomen omvielen en/of takken afbraken. Dit met enorme schade tot gevolg. Ook bij De Vereende kwamen vragen binnen van klanten: ‘Ben ik aansprakelijk voor schade veroorzaakt door mijn boom?’ of ‘Kan ik iemand aansprakelijk stellen voor schade veroorzaakt door een boom?’ De Vereende zet de verschillende situaties op een rijtje.

Risicoaansprakelijkheid

Is de eigenaar van een boom altijd aansprakelijk op basis van het feit dat hij eigenaar is? Is er sprake van risicoaansprakelijkheid? Het antwoord is Nee. 

Risicoaansprakelijkheid geldt onder andere voor eigenaren van opstallen (artikel 174 Burgerlijk Wetboek (BW)).
Dit komt erop neer dat als iemand schade lijdt door een opstal, de eigenaar hiervoor aansprakelijk is, ongeacht of deze zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Het enkele feit dat iemand eigenaar is, brengt de aansprakelijkheid al met zich mee.

Artikel 174 BW Lid 4 geeft aan: Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Hierin wordt niets vermeld met betrekking tot ‘met de grond verenigde beplantingen’. 

Lees verder >>