Toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel

Toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel

Rapport

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft in een op 29 februari 2024 geconcludeerd dat inkomensregelingen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn veel eenvoudiger moeten. Met name vroeggehandicapten verdwalen volgens de commissie in een doolhof aan regelingen.

De commissie ziet de complexiteit van het arbeidsongeschiktheidsstelsel als meest urgente probleem. De verfijnde systematiek van beoordelen, berekenen en verrekenen en de samenloop van op zich al ingewikkelde regelingen is een doolhof zonder richtingaanwijzers geworden. De huidige regelingen zijn moeilijk te begrijpen, mensen zijn bang voor de gevolgen van werkhervatting op hun inkomen of herbeoordeling op hun rechten. Mensen hebben soms een dagtaak aan het regelen van zorg, werk en inkomen. Ook voor werkgevers, betrokken instanties en hun professionals is de complexiteit een knelpunt. De commissie bespreekt in het rapport drie varianten voor een toekomstig stelsel:

Voorstel verbeteren huidig stelsel

In deze variant ligt de nadruk op het vereenvoudigen van het huidige stelsel en het verminderen van het aantal knelpunten en ‘hardheden’. De belangrijkste aanpassingen zijn:

Lees verder >>