“Waarheidsvinding en pragmatisme zijn voor mij de sleutels”

“Waarheidsvinding en pragmatisme zijn voor mij de sleutels”

“Waarheidsvinding en pragmatisme zijn voor mij de sleutels om letselschadezaken succesvol tot een einde te brengen en een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Waarheidsvinding geeft richting aan de keuzes die moeten worden gemaakt, maar belangrijker nog, het geeft mij houvast om overeind te blijven daar waar emotie en zakelijkheid botsen."

In gesprek met Juriaan de Boer, Expert Personenschade bij Sedgwick

“Waarheidsvinding en pragmatisme zijn voor mij de sleutels om letselschadezaken succesvol tot een einde te brengen en een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Waarheidsvinding geeft richting aan de keuzes die moeten worden gemaakt en pragmatisme zorgt voor de uitvoerbaarheid daarvan. Maar belangrijker nog, het geeft mij houvast om overeind te blijven daar waar emotie en zakelijkheid botsen.

Ons werk draait om mensen. Mensen met een verhaal die gerechtigheid zoeken. Zonder een luisterend oor en empathisch vermogen red je het dan ook niet. Het erkennen van de schuldvraag is soms een beter medicijn dan simpelweg het overmaken van een som geld. Daarin zit de grootste uitdaging van ons werk: ruimte geven aan de emotie zonder de zakelijkheid uit het oog te verliezen. Een wankele balans die goed in het oog gehouden moet worden.”

Juriaan de Boer is Expert Personenschade bij Sedgwick. Hij studeerde gezondheidsrecht aan de UvA en begon zijn loopbaan als belangenbehartiger. Ruim twee jaar geleden maakte hij de overstap naar de andere kant van de tafel. “Een leukere kant. Je voert namelijk meer de regie over het proces en bepaalt welke stappen genomen worden om een zaak succesvol op te lossen. 

Als Expert personenschade word je bij Sedgwick op verschillende manieren bij een zaak betrokken. Zo wordt mijn expertise ingezet om onderzoek te doen naar de toedracht van een ongeval. Op locatie probeer ik dan te reconstrueren wat er is gebeurd en vast te stellen hoe het met de aansprakelijkheid zit. Zo kreeg ik laatst de case van een oude man die in een evenementenlocatie van een stoel was gevallen en daarbij ernstig letsel opliep. Juridische erg interessant want wie is er in dit geval aansprakelijk; de organisatie van het evenement, de producent van de stoel, de evenementenlocatie of had de man zelf een aandeel in de val? Door ter plekke de situatie op te nemen, getuigen te horen, materiaal te checken en de jurisprudentie erop na te slaan, stel je vast wie aansprakelijk is en kan het slachtoffer verder met de claim.”

Huisbezoek

 “Op verzoek van onze klanten ga ik ook langs bij slachtoffers. Deze bezoeken hebben tot doel zicht te krijgen op de situatie rondom het slachtoffer. Wat is zijn/haar verhaal achter het ongeluk, de aard van het letsel, het revalidatietraject en de eisen en wensen ten aanzien van de gedaagde partij. Om een letselschadezaak goed te kunnen behandelen, schakel ik hierbij vaak de hulp in van gespecialiseerde collega’s zoals een medisch adviseur, arbeidsdeskundige, zorg- of rekenkundig expert. In afstemming met het slachtoffer kunnen we zo samen richting geven aan een bevredigende oplossingsrichting.”

Claimcultuur

 “Sommige klanten besteden het hele schadebehandelingsproces aan ons uit en in die gevallen behandel ik een dossier van a tot z. Maar in welke rol ik ook betrokken ben bij zaken, ik merk dat de claimcultuur verandert. Nederlanders worden ‘claim bewuster’. Amerikaanse toestanden doen zich hier nog niet voor, maar ik zie wel een wildgroei onder belangenbehartigers ontstaan. Geen beschermde titel met dito regels, normen en waarden. Daarin schuilt een gevaar voor de sector, maar ligt tevens de uitdaging om het beter te reguleren.

Ik ben blij dat ik beide kanten van het letselschadeproces heb mogen ervaren. Het zou fijn zijn als er over en weer meer beweging kwam. Dat verhoogt het onderlinge begrip en respect, ingrediënten die alleen maar ten goede komen aan de oplossing die je samen weet te vinden voor het slachtoffer.

Heb jij een juridische achtergrond en trekt het vak van Expert Personenschade, neem dan contact met ons op. Lees meer over de vacature Expert Personenschade.